Home / Công Nghệ Thông Tin Mới / Cáp AAG, SMW-3 cùng gặp sự cố, VNPT vẫn cam kết đảm bảo liên lạc cho APEC 2017

Cáp AAG, SMW-3 cùng gặp sự cố, VNPT vẫn cam kết đảm bảo liên lạc cho APEC 2017

Bên lề đấy, VNPT tổ chức toan tuyến lưu cây qua hướng ưu tiên, xây dựng phương án bật tương ứng cứu thêm lưu cây trên cạc hướng cáp khác (tuyến cáp APG, CSC), tập hợp nguồn sức bay nhân dịp sự và công nghệ, tăng cường rà đặt cạc tuyến cáp lục địa hoạt động ổn toan…. bảo đảm tối đa chất cây dịch vụ Internet phục vụ Hội nghị APEC 2017 và cạc khách hàng.

Tuyến cáp quang quẻ bể quốc tế AAG có tổng bề trường 20.000 km và dung cây thiết kế đạt tới 2 Terabit/giây, kết đấu trực tiếp khu vực Đông Nam Á cùng Mỹ. Được chính thức đem ra vận hành từ bỏ tháng 11/2009, tuyến cáp quang quẻ nào bắt đầu từ bỏ Malaysia và kết chót tại Mỹ, cùng cạc chấm cập bờ tại Mersing (Malaysia), Changi (Singapore), Sri Racha (Thái Lan), Tungku (Bruney), Vũng Tàu (Việt Nam), Currimao (Philippines), South Lantau (Hong Kong), Guam (Mỹ), Hawaii (Mỹ)… Nhánh cáp trẽ ra Việt Nam nằm trong suốt khúc S1 có bề trường 314 km.

Tuyến cáp SEA-ME-WE 3 (SMW-3) hay đương gọi là tuyến cáp quang quẻ Đông Nam Á – Trung Đông – Tây Âu 3 là tuyến cáp quang quẻ độc nhất đi theo bề kết đấu từ bỏ Châu Á qua Ấn Độ, ra Châu Âu, cạc tuyến đương lại đều đi theo hướng qua Châu Mỹ qua cù lao Guam và Hawaii. Được đem ra dùng ra tháng 9/1999, SMW-3 là tuyến cáp quang quẻ bể dùng công nghệ tháp bước sóng quang quẻ có dung cây hệ thống là 320Gbps đấu Việt Nam cùng 39 nác trên thế giới. Tại Việt Nam, tuyến cáp quang quẻ bể nào cập bờ tại Đà Nẵng.

Comments

comments

About dannytran

Check Also

Apple, Google thu đổi iPhone cũ giá rẻ mạt

Google, Apple tuần tự giả 360 USD (khoảng 8 triệu cùng) và 325 USD cho …