Tin Gần Đây

Đại gia Việt phải trả lệ phí trước bạ ít nhất 4 tỷ Đồng khi mua siêu xe Lamborghini Aventador S

Theo Quyết toan mạng 2018/QĐ-BTC mà Bộ Tài chính mới ban hành, ấm xe Lamborghini Aventador S có giá như tâm tính lệ phí trước bạ lên đến 40 tỷ Đồng tại Việt Nam. Hôm 9/10 lỡ qua, Bộ Tài chính hả ban hành Quyết toan mạng 2018/QĐ-BTC sửa đổi, …

Read More »